Vol 3, No 1 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.35473/po.v3i1

Table of Contents

Articles

Rahma Amalia Putri, Siti Lestari, AB Prabowo KA
PDF
1-15
Maya Kurnia Dewi
PDF
16-22
Malik Maulana Ibrahim
PDF
23-29
Imam Dzulfikar
PDF
30-36
Nunung Khusnun Naim
PDF
37-42
Sulhiyah Sulhiyah
PDF
43-49
Imantara Kukuh Prayoga
PDF
50-55